Domoor, Oudegracht 80, 3511 AT te Utrecht, is ingeschreven bij de KvK onder nummer 78632102. Domoor is bereikbaar onder sales@domoorutrecht.nl

Domoor gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt doormiddel van het invullen van het contactformulier op onze website of rechtstreeks een e-mail stuurt naar ons. Bij iedere aankoop worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:

  • Naam
  • Adres (woonadres, postcode, woonplaats)
  • Telefoonnummer
  • Email adres
  • Bankrekeningnummer

Wij slaan deze persoonsgegevens op binnen ons goed beveiligde lokale netwerk, omdat wij deze nodig hebben voor onze diensten. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en we
verzenden geen nieuwsbrieven. Het telefoonnummer, naam en email adres gebruiken wij om met de (potentiële) klant in gezamenlijkheid vast te kunnen stellen of en waar we concreet iets voor elkaar kunnen betekenen. Verder worden deze persoonsgegevens gebruikt voor het onderhouden van de zakelijke contacten, informatie verstrekking, offertes en facturen. Het e-mailadres gebruiken wij om te communiceren met de (potentiële) klant en om de offerte/factuur naar toe te sturen. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard voor zolang de zakelijke relatie voortduurt en in de financiële administratie gedurende de door de fiscus voorgeschreven bewaartermijn.

Wij slaan ook de persoonsgegevens van ons personeel op in ons archief en deze worden verwijderd nadat het dienstverband is afgelopen.

Onze website is, naar de laatste stand der techniek, volledig beveiligd. Onze E-mail wordt beveiligd afgehandeld.

De (potentiële) klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Een verzoek hiertoe kan per E-mail aan backofice@domoorutrecht.nl gedaan worden. Daarbij kan hij/zij ook verzoeken om correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Verwijdering kan echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

De (potentiële) klant heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.